Prosjekt for en produsent av varmevekslere

Kontraktsprosjektleder ved Institutt for geologi og petroleum, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Type prosjekt

Bereginger

Kunde

Produsent av varmevekslere

Teknologi

C++ og in-house rammeverk

Vil du finne ut hva vi kan hjelpe deg med? Kontakt oss

Beregning av trykkfall og termisk effektivitet for en platevarmeveksler med ny geometri. Målinger er tilgjengelige i noen få tilfeller. Utfordringen var å estimere atferd når dimensjonene og driftsforholdene endres.

For å løse dette ble empiriske modeller fra litteratur brukt til å lage en modell for små elementer av platene. I stedet for å løse Navier Stokes-ligningene, ble korrelasjoner brukt til å modellere de små skalaene av konstruksjonen, f.eks. vegg og væskeelementer. Denne typen modeller er ofte brukt i bransjen og viser god sammenheng med målinger for moderate endringer i geometri. Denne typen modeller trenger en liten brøkdel av datakraft sammenlignet med CFD-modeller.

Oppgaven var å implementere denne modellen for den todimensjonale atferden til hver plate i tverrstrøm. Vi brukte et internt utviklet modelleringsrammeverk skrevet i C ++. De faktiske modellene for varmeoverføring og trykktap måtte implementeres fra bunnen av og plugges inn i rammen.

Et annet internt utviklet rammeverk for serialisering av input- og outputdata basert på JSON tok seg av styringen av tidsserier. Simuleringsrapporter ble generert i HTML ved hjelp av en verktøykjede bestående av gnuplot og interne komponenter.

Shape
Shape

Utforsk

Se flere prosjekter

EntroPhysics AS arbeider med maskin læring, datamodellering og analyse av «Big Data». Vi leverer tjenester som programvareutvikling, maskin læring, algoritme utvikling og programmering i C++/Haskell. Vårt team har også lang erfaring med SCRUM og smidig utviklings-metodikk og har tidligere bistått kunder med å implementere dette.